FOR  WATER (AND CLIMATE CHANGE.....duh)
EXPOSITIE DUTCH DESIGN WEEK 2019 I.S.M. SCHONE MAAS WATERKETEN

Vertrouwde Bron


Het vertrouwen in kraanwater is groot. Voor ongeveer 4 miljoen mensen wordt dat kraanwater gemaakt van oorspronkelijk Maaswater. Miljoenen mensen maken deel uit van de Maaswaterketen: elke afvoer en elke WC in het stroomgebied is immers ook weer een bron van de Maas.  Mensen beseffen zich dit helemaal niet en waarom zouden ze:  water is perfect geregeld. Er is sprake van zorgeloos, blind vertrouwen. Dit is een verdienste, maar ook een obstakel.Stel dat we dit willen veranderen: dan kunnen we het bestaande vertrouwen offeren als ruilmiddel of als stok: “DOE DIT NIET….. WANT ANDERS…!!!!” Of we kiezen ervoor om mensen met hun gootsteen en hun gootsteenkastje te vertrouwen, zoals ze ons vertrouwen. Vanuit de aanname dat wie zich verantwoordelijk voelt, ook zo wil handelen. Waardoor iedereen die op de Maas is aangesloten, zichzelf gedraagt en elkaar vertrouwt als bron.
Dit leidt tot de ontwerpvraag: Hoe kan vertrouwen worden gebruikt om, met bewoners en gebruikers de kwaliteit van het Maaswater te verhogen? Hieruit is onder andere een kaart ontstaan die helpt de Maas op twee verschillende manieren te bekijken:

STROOMOPWAARTS


Herkomst van de Maas, met verhouding stroomvolume uit zijtakken. Deze kaart laat zien waar het water van de Maas vandaan komt.


De herkomst van drinkwater uit gezuiverd Maaswater is veranderlijk. Hierbij horen twee flessen (Maas)drinkwater: één gewonnen in de zomer en één gewonnen in de winter.  Op de flessen staat de herkomst van het water en een geschat aandeel gezuiverd RWZI effluent. Vooral in droge zomers, is het deel rioolwater in de rivier, groot. 

STROOMAFWAARTS


Verloop  van de Maas, met riool- en regenwater naar verhouding stroomvolume door zijtakken. Deze kaart toont de Maas als rivier waardoor water wegstroomt.


Op verschillende doorspoeldagen, kunnen bewoners helpen met het in kaart brengen van het stroomsysteem door collectief een marker door te spoelen. De brief, die bewoners hiertoe uitnodigt, draagt ook bij aan de bewustwording. Alle mensen is het stroomgebied hebben invloed op de Maas. Nu worden zij hier letterlijk op gewezen. Dit is een speculatief (wat-als) ontwerp dat in de praktijk nauwkeurige uitwerking zou vragen. Deze verhalen geven elkaar betekenis. De Maas eindigt bij ruim 4 miljoen mensen als drinkwater en  begint voor een groot deel bij andere mensen thuis in het afvoerputje. Hier maak je als vertrouwde bewoner een belangrijk verschil. Stickers van een afvoerput als bron van de maas, helpen mensen hieraan herinneren.EEN INTERACTIEF GESPREK TUSSEN TWEE BEZOEKERS, GELEID DOOR DE MAAS.

In een (door de stem van de Maas) geleid gesprek, kunnen bezoekers er voor kiezen elkaar te vertrouwen als bron. 
De installatie werkt alleen wanneer twee bezoekers tegelijkertijd aan tafel zitten. Het gesprek duurt 2 minuten. 


Vertrouwde Bron is gemaakt in opdracht van de Schone Maas Waterketen van 19 t/m 27 oktober 2019 te zien geweest in de Embassy of Water, als onderdeel van de Dutch Design Week. Illustraties in dit project door Irene Cécile.