FOR  WATER (AND CLIMATE CHANGE.....duh)
WATER ALS VERBINDENDE HINDERNIS VOOR NO-ACADEMY EN GALERIE W139 (2011)

Waterhindernis


Tijdens de eindpresentatie van de No Academy bevond zich tussen de ingang en de zaal een bassin met daarin 5m3 water en één paar laarzen. Gasten werden hierdoor gedwongen met elkaar samen te werken. 


Éénmalige installatie in W139 te Amsterdam op 24 november 2011 in opdracht van No Academy