FOR  WATER (AND CLIMATE CHANGE.....duh)
WORKSHOP BASISONDERWIJS VOOR PROVINCIE EN WATERSCHAP (2018 - ...)

WATERWEG


Waterweg is een workshop met pijlen, een putje en vooral de ervaring zelf iets aan je omgeving te kunnen en mogen verbeteren. Met een speciaal waterpassjabloon zetten kinderen snel en uniform pijlen op stoeptegels. Er ontstaat een hoogtelandschap. Onder begeleiding bepalen scholieren hiermee zelf waar de beste plek is voor een drainageput en maken deze ook. De workshop sluit af met een langer lopende meetopdracht om zelf vast te stellen hoe goed de aangelegde put werkt. OMDAT HET LEUK IS

Na een uigebreide reframing van de vraag “hoe krijgen overheden burgers beter betrokken bij klimaatadaptatie?” zijn we in de Eindhovense wijk Geestenberg één van de ontstane frames gaan testen in een prototype.

Uitgangspunt was om eerst te onderzoeken waar bewoners zelf goed in zijn, wat ze belangijk vinden en vooral, wat ze zelf leuk vinden.

In de taal en met de vaardigheden van “wat er leeft” in de wijk, stellen we bewoners in de gelegenheid om ons te betrekken bij hoe zij dingen aanpakken. 

NIET VLAK

In Geestenberg zagen wij stoepkrijt. En we zagen openbare ruimte die vlak lijkt maar dat helemaal niet is.

Stoepkrijtende kinderen brengen in kaart hoe het straatlandschap met water omgaat en kunnen zonder regen laten zien waar het water niet weg kan.

Op deze plek maken we samen de stoep open en installeren we een kleine infintratieput.Ontwikkeling van WATERWEG is een prototype vervolg op Design Thinking & Ruimtelijke Adaptatie in opdracht van de provincie Noord Brabant en de gemeente Eindhoven

Project in samenwerking met Wouter Corvers.