FOR  WATER (AND CLIMATE CHANGE.....duh)
INTERVENTIE OP EVALUATIEBIJEENKOMST MET TWIJNSTRA GUDDE VOOR HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILEU (2013)

Geheime Waterveiligheidsdienst


Artistieke interventie in de rol van gastspreker op de spiegeldag van de evaluatie van de landelijke 3de toetsing Waterkeringen. Als geheime dienst hebben wij alle betrokkenen onder de loep genomen. We hebben gespioneerd, geheimtaal ontcijferd, ingebroken, surveillancefoto’s gemaakt en zelfs een waarzegger geraadpleegd. De resultaten hiervan hebben wij als presentatie vormgegeven en aan de betrokkenen gepresenteerd. De inhoud van deze evaluatie is vertrouwelijk.In opdracht van Twijnstra Gudde, voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Samenwerking met Tabo Goudswaard